Przewagę konkurencyjną uzyskujemy między innymi dzięki wiedzy, którą zdobywamy i wykorzystujemy szybciej, niż konkurencja. Szkolenia pozwalają naszej firmie wyprzedzać konkurencję o krok, lub za naszą konkurencją nadążać, jeśli inni nas wyprzedzają.

Przykładowo, przy popularnych teraz szkoleniach z zakresu social media czy tworzenia firmowego fanpage na Facebook’u – spotkałam się raz ze szczerym wyznaniem uczestników, że przyszli na szkolenie tylko po to, żeby dowiedzieć się, czego się dowiaduje konkurencja. Oczywiście, podpatrywanie innych ma pozytywny wymiar gdy nadajemy mu nazwę ” dobrych praktyk”. Na szkoleniu z facebook’a wartością ważną dla uczestników jest możliwość podpatrzenia i przeanalizowania działań, które się sprawdzają w praktyce, a które możemy zaadoptować lub odrzucić tworząc własne rozwiązania. Analiza pod okiem trenera pozwala zdobyć bezcenną wiedzę, a kwota zainwestowana w szkolenie jednego pracownika zwraca się w postaci nowych umiejętności i wiedzy o działaniach konkurencji- a to wszystko w jeden/ dwa dni. Oszczędność czasu stawia kropkę nad „i”.

Jeśli opracujemy macierz kluczowych kompetencji, jakich potrzebują nasi pracownicy aby zrealizować strategię i osiągnąć cele założone na kolejne, załóżmy, dwa lata – otrzymujemy listę szkoleń, dzięki którym szybciej zrobimy krok do przodu, a nawet – krok nasz stanie się większy.

Trener, jako osoba siedząca wewnątrz „branży” nie tylko jest specjalistą w swojej dziedzinie, który posiadaną wiedzę przekazuje innym, ale także żywym źródłem informacji o tym co aktualne, świeże i nowe.

Szczególnie w obszarach ulegających nieustannym zmianom, jak przykładowe social media.

Szkolenia zatem powinny być konsekwencją strategicznego planu działań firmy.

Jeżeli swoją przewagę konkurencyjną chcemy opierać na sprawności operacyjnej, logiczną konsekwencją będzie rozwój kadry kierowniczej i pracowników pod kątem organizacji pracy, delegowania zadań, asertywności itp.

Aby mieć pewność, że szkolenie przyniosło zakładany skutek, należy zbadać jego ROI, czyli stopę zwrotu z inwestycji. Szkolenia, jak każdą inną inwestycję, można mierzyć i analizować pod kątem efektywności. Tutaj wracamy jednak do naszej strategii, a mianowicie określenia celu, jaki chcemy zrealizować.

Przykładowo,

jako firma z branży konsultingowej chcemy rozwijać nowe kanały sprzedaży i zaobserwowaliśmy, że nasza konkurencja już wykorzystuje kanały takie jak Facebook, You Tube czy GoldenLine.

Zatem, aby zrealizować założony cel, jakim jest stworzenie nowego kanału sprzedaży i pozyskanie na tym kanale w ciągu roku sprzedaży o wartości 8 % obrotów ogółem, powinniśmy stworzyć macierz kompetencji pracownika działu marketingu ( czyli co powinien umieć, aby te działania wdrożyć). Następnie wysłać go na szkolenia z zakresu tworzenia strategii działań marketingowych w social media oraz szkoleń np. z tworzenia firmowego fanpage.

Jeżeli przeszkolony pracownik wdroży zdobytą na szkoleniu wiedzę, stworzy fanpage, który będzie popularny i który stanie się nowym kanałem sprzedaży naszych usług ( na przykład dzięki zrealizowanym konkursom czy instalacji sklepu) – będzie można określić, czy inwestycja w szkolenie pracownika była opłacalna.

Warunkiem takiego strategicznego podejścia, a w zasadzie również podejścia zadaniowego jest określenie, jaki jest nasz cel. Następnie określenie czasu jego realizacji oraz sposobu pomiaru efektów.

Wówczas, szkolenia staną się doskonałym narzędziem ich osiągania.

 

Stawiając firmie jasne, konkretne cele – mierzenie efektywności szkoleń w dążeniu do budowania przewagi konkurencyjnej stanie się prostsze i bardziej realne.

 

 

Autor: Izabela Krejca-Pawski

Szkoła Trenerów Sprzedaży  Manager Sprzedaży / Trener Sprzedaży

Uczestniczka Szkoły : Profesjonalny Trener Sprzedaży SPTS