Karta Podmiotu zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Prezentujemy ostateczną wersję formularza Karty Podmiotu stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Korzystający z Rejestru przedsiębiorcy lub osoby indywidualne będą mogły wybierać z bogatej oferty usług rozwojowych, w tym również tych wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020.

Rolę podmiotu prowadzącego Rejestr Usług Rozwojowych w nowej perspektywie finansowej pełnić będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania Agencji jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki m.in. poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych kompetencji kadr przedsiębiorstw działających w Polsce. Do tej pory PARP aktywne uczestniczyła w rozdysponowywaniu środków pomocowych z EFS dofinansowując organizację szkoleń, prowadząc badania dotyczące rynku pracy oraz promując innowacyjność i dobre praktyki zarządzania.

Prezentowana Karta Podmiotu zawiera szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia. Wypełnienie formularza Karty Podmiotu oraz spełnienie zawartych w nim kryteriów stanowić będzie warunek wpisu danej instytucji do Rejestru Usług Rozwojowych. Zakres i rola Karty będą w przyszłości przedmiotem stosownych regulacji prawnych, zaś dokładna informacja dotycząca daty uruchomienia Rejestru zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym komunikacie.

W formularzu uwzględniono szereg propozycji, które zostały wypracowane w trakcie konsultacji społecznych. Pragniemy podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom aktywnie uczestniczącym w procesie konsultacji poniższego dokumentu.

 

Chcesz zobaczyć jak wygląda obowiązująca Karta Podmiotu ?

pobierz ją między innymi tutaj https://spts.pl/obowiazujaca-karta-podmiotu-rejestr-uslug-rozwojowych-pobrania/