Coaching menedżerski

Niniejsza oferta skierowana jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego stopnia. 

Jesteśmy zespołem dyplomowanych coachów z długoletnim stażem menedżerskim w organizacjach o charakterze korporacyjnym.

Dzięki własnemu rozwojowi oraz szerokiej wiedzy merytorycznej wspieramy pracowników w osiąganiu przez nich celów biznesowych.

logo CG fav

Coaching Menedżerski

Program skierowany do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, obejmuje obszary związane z: zarządzaniem zespołami, motywowaniem ludzi, trudnymi sytuacjami menedżerskimi takimi jak ocenianie lub zwalnianie pracowników, konfliktami w relacji przełożony – podwładny oraz organizację pracy menedżera lub jego własną motywację do pracy w sytuacji tzw. „wypalenia zawodowego”. Program ten nakierowany jest na wzrost umiejętności i kompetencji menedżera w poszczególnych obszarach rozwojowych bądź wypracowanie nowych metod zarządzania w szczególności w sytuacji zmiany. Coaching menedżerski może być skierowany do menedżerów z wieloletnim doświadczeniem lub do osób awansowanych na to stanowisko.

logo CG fav

Coaching Organizacyjny

Program skierowany w głównej mierze do Zarządów firm, organizacji oraz kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Program obejmuje obszary związane ze: strategią organizacji, zarządzaniem zmianą, organizacją procesu fuzji lub przejęć, zarządzaniem obszarami sprzedaży, administracji, HR oraz finansów, budową polityki HR, antykorupcyjnej, bezpieczeństwa informacji oraz budżetowania. Program może przybierać charakter grupowy, poszczególne sesje coachingowe nakierowane wówczas będą na grupowe wypracowanie rozwiązań w wybranych obszarach

logo CG fav

Coaching ad hoc

Spotkania coachingowe służą pracy nad aktualnymi trudnościami zarządczymi i menedżerskimi klienta w sytuacji presji czasu i pieniądza. Cele nie są długoterminowe. Program szczególnie polecany we współpracy abonamentowej czyli tzw. coach na życzenie.

Budowanie i zarządzanie zespołem
Delegowanie zadań
Kontrola menedżerska
Rozwiązywanie konfliktów
Motywowanie
Ocena i rozwój pracowników
Przywództwo
Zarządzanie zmianą
Umiejętność przeprowadzania zmian
Umiejętność modyfikacji stylu interakcji z otoczeniem
Umiejętność realizacji celów o długotrwałym charakterze
Umiejętność budowa zaufania
Umiejętność zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym
Umiejętność odbioru informacji z otoczenia, słuchania
Umiejętność precyzowania celów i sposobu ich osiągnięcia
Umiejętność realizacji działań „technicznych”
Umiejętność wystąpień publicznych i przekonywania
Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Jak pracujemy?

Naszym zadaniem jest racjonalny coaching czyli proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby przy jednoczesnym kompetentnym towarzyszeniu coacha.

Cechy charakterystyczne racjonalnego coachingu, jako dyscypliny:

  • opiera się na faktach, dowodach
  • jest dobrowolny;
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność ze strony coacha;
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;
  • jest zbudowany na bazie pytań i narzędzi pracy których skuteczność jest udowodniona naukowo;
  • pobudza do myślenia;
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian;
  • skupia się na osiąganiu celów biznesowych.

Kontakt do coachów

Copyright 2013 CoachGlobal.pl | wszelkie prawa zastrzeżone | 

Kontakt bezpośredni

Executive Coach Beata Wieruszewska tel 697-818-881  | beata.wieruszewska@coachglobal.pl

Executive Coach Magdalena Nawrat tel. 502-173-171| magdalena.nawrat@coachglobal.pl